TS1501B

PLP

50,300,000 ریال

تعداد

PLP منحصر بفرد به عنوان ادای احترام به هندسه و شکل طراحی شده است.تماشا بسیار ساده است برای شروع،اما به سرعت میشود آشکار کرد که تنها یک دقیقس در محل های معمولی وجود دارد.

بخش منحصر بفرد ساعت هنگام لباس پوشیدن مشخص میشود تسمه های چرمی پی ال پی به زیبایی کل ساعت اضافه میکند و برای بوت بسیار ساده است.

   
پر فروش ترین ها