قوانین ثبت نام

به کلیه افرادی که از طریق  فرم ثبت نام  در سایت گالری آرمان عضو شده اند کاربر یا خریدار گفته می شود